16. 7. Luboš

Zítra: Martina

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Škola a školka

Základní škola a mateřská škola Vranová Lhota

Základní škola

Základní škola a Mateřská škola, Vranová Lhota 70, okres Svitavy.
Kontakt:
ZŠ: 461 328 282
MŠ: 461 328 249
Školní družina: 605157913
Školní jídelna: 461 328 003
Ředitelka ZŠ: 737 026 454

Email: zs.vranovalhota@email.cz

Více zde: http://zs-a-ms-vranova-lhota3.webnode.cz

Není přesně známo, kdy byla ve Vranové Lhotě založena škola, je však jisté, že již před rokem 1764 zde byla.Původně se vyučovalo v domě čp. 20. Byli zde vyučováni žáci ze Lhoty, Vranové a z Rovně. V roce 1828 byla postavena nová jednopatrová budova č. 61 (nynější radnice) o dvou učebnách. Od r. 1873 je škola dvoutřídní, v roce 1912 měla 154 žáků.  Postupně do lhotské školy docházely i děti z Hartinkova  a Veselí. V roce 1913
je už trojtřídní, jedna učebna je umístěna v čp. 70, budově bývalého hostince u Nováků, na místě nynější základní školy.  Zde je v roce 1938 zřízena měšťanská škola, budova zvýšena o jedno patro a škola obecná (čp. 61) je k ní administrativně připojena. V budově býval též obchod, záložna, byt a četnická stanice.  V roce 1980 přechází devátá třída do Městečka Trnávky a v roce 1983 byl pro nedostatek žáků zrušen druhý
stupeň ZŠ. Rozsáhlá rekonstrukce školy proběhla v letech 1991 – 1992. Od 1.10. 1992 byla zřízena na zdejší škole školní družina a od šk. roku 1997-98 byl otevřen 5. ročník ZŠ. Ke sloučení ZŠ a MŠ dochází 1.1. 2003 a vzniká příspěvková organizace obce. Součástí právního subjektu je ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠD. MŠ se stává odloučeným pracovištěm školy. Základní škola je trojtřídní,od školního roku 2004 – 2005 dvojtřídní.

Základní školaZákladní škola

 

 

 

 

 


Naše škola, i když s malým počtem žáků, je důležitou součástí veškerého dění a života v obci. Pokračujeme ve vzdělávání a výchově žáků podle vzdělávacího programu Základní škola, od roku 2007 i podle ŠVP. Od roku 2005 pracuje na škole školská rada, složená ze zástupců obce, pedagogů a rodičů. Počítačová učebna má 5 počítačů, žáci využívají připojení na internet. Děti se zapojují do práce v několika různých kroužcích, zejména vyzdvihuji aktivitu keramického kroužku. Navštěvujeme kulturní akce v sousedních obcích, žáci sami hrají divadlo, s našimi pohádkami

slavíme veliké úspěchy. Velmi známé jsou i vánoční a velikonoční jarmarky, které škola každý rok pořádá. V rámci obce vystupujeme například na vítání občánků nebo při setkání s důchodci.

Současní pedagogičtí zaměstnanci ZŠ a MŠ Vranová Lhota : Jana Milenovská, Sylva Stropková, Dana Vobejdová,  Marie Koubová, Jana Pavelková

Provozní zaměstnanci : Dana Jedlinská, Jarmila Haberlandová, Jana Reifová, Leona Kejdušová, 

Kontakt:  zs.vranovalhota@email.cz

Mateřská škola

MŠ ve Vranové Lhotě byla v 60. letech umístěna v budově MNV. V té době ji navštěvovalo 25 - 30 dětí. V pozdějších letech byla MŠ přemístěna do současné budovy na č. p. 34. Byla zde vytvořena 2 oddělení, protože bylo přihlášeno i přes 40 dětí, se kterými pracovaly 4 učitelky. Se změnami v obci po r. 1989 se prostory MŠ stále zmenšovaly. Od r. 2002 se z důvodu rekonstrukce budovy č. 34 zachovala jedna herna, dlouhá chodba, sloužící nyní jako jídelna s kuchyňkou, sociální zařízení a šatna pro děti. Od ledna 2003 se MŠ stává součástí právního subjektu. V současné době je v MŠ nahlášeno 15 dětí ve věku od 2 – 6 let. Pracují s nimi dvě učitelky – Dana Vobejdová a Marie Koubová, o čistotu a pořádek se stará školnice Jarmila Haberlandová, která také dováží svačiny a obědy ze ZŠ. Ve své výchovně vzdělávací činnosti se řídíme ŠVP.

Mateřská škola Mateřská škola

 

 

 

 

 


Děti rády zpívají za doprovodu kytary, harmoniky i klavíru, s oblibou dramatizují pohádky. V průběhu všech činností vedeme děti k ohleduplnému jednání i základním pravidlům společenského chování. Děti rády kreslí, malují, tvoří z různých materiálů, oblíbená jsou pohybová říkadla a hudebně pohybové hry. Při vycházkách učíme děti vnímat krásy okolní přírody. Nejraději jsou ale děti na školní zahradě, kterou díky podpoře obecního úřadu čekají už brzy změny k lepšímu. Společně se ZŠ se účastníme kulturních a společenských akcí, jezdíme na školní výlety, divadelní představení aj.

ZŠ Vranová Lhota je zapojena od roku 2012 do roku 2015 do projektu EU Peníze školám.