30. 9. Jeroným

Zítra: Igor

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8
Kino letní
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Drobečková navigace

Úvod > Informace COVID-19 > Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahyVláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti s bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým  koronavirem SARS-CoV-2

dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky, a to v období od 16. března 2020 00:00 do 4. dubna 2020 23:59 na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.

I.

 • Policie České republiky bude provádět kontroly po celé délce vyjmenovaných úseků vnitřních hranic České republiky flexibilním způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace.
 • Vnitřní hranice lze překračovat pouze
 1. v místech uvedených v části 1 přílohy tohoto opatření obecné povahy, a to bez časového omezení a
 2. v dalších místech uvedených v části 2 přílohy tohoto opatření obecné povahy, a to v době od 5:00 do 23:00, pokud se jedná o nákladní silniční dopravu při dodržení dopravních omezení, osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníky pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice České republiky a další osoby, které prokáží důvody zvláštního zřetele.
 • Omezení uvedená v odst. 2 se nevztahují na:
 1. integrovaný záchranný systém, jehož režim překračování státních hranic je upraven mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a sousedním státem,
 2. osoby v případě nepředvídané mimořádné situace,
 3. dopravce v souladu s body II. 4., II. 5. a III. usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 200,
 4. nákladní leteckou, nákladní železniční a nákladní lodní dopravu a
 5. lety za účelem pátrání a záchrany, lety za účelem hašení požárů, lety pro zdravotnické účely včetně sekundárních a repatriačních letů, poziční lety, lety pro technické účely a lety za účelem kontroly nebo ověřování navigačních zařízení.

II.

Toto opatření obecné povahy ruší mimořádné opatření Ministerstva vnitra č. j. MV- 48168-2/OAM-2020 ze dne 13. března 2020.

III.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 16. března 2020 00:00 a pozbývá platnosti 4. dubna 2020 23:59. 

Odůvodnění

V souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým  koronavirem SARS-CoV-2 byla příslušnými orgány identifikována závažná hrozba pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky. S ohledem na tuto skutečnost byla shledána jakožto součást nezbytných opatření potřeba neprodleně znovu zavést ochranu vnitřních hranic České republiky podle čl. 28 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu. Dne 12. března 2020 proto vydalo Ministerstvo vnitra v návaznosti na rozhodnutí vlády mimořádné opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky č. j. MV-48168-1/OAM-2020, které bylo dne 13. března 2020 nahrazeno mimořádným opatřením č. j. MV-48168-2/OAM-2020.

Vzhledem k přetrvávající závažné hrozbě pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky vyplývající z nepříznivého vývoje epidemiologické situace vláda rozhodla v souladu s čl. 28 odst. 3 Schengenského hraničního kodexu a § 11 odst. 1 zákona o ochraně hranic o prodloužení dočasného znovu zavedení ochrany vnitřních hranic České republiky, a to do 4. dubna 2020. V souvislosti s tímto vláda současně  ruší mimořádné opatření Ministerstva vnitra MV-48168-2/OAM-2020 v souladu s § 11 odst. 4 zákona o ochraně hranic.

Cílem tohoto opatření je zabránit narušování veřejného pořádku v důsledku nekontrolovaného pohybu osob podléhajících mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaným v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace.

Kontroly budou prováděny po celé délce vyjmenovaných úseků vnitřních hranic, a to flexibilním způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace.

Vnitřní hranice lze překračovat pouze v místech stanovených v části 1 přílohy tohoto opatření, a to bez časového omezení. Nákladní silniční doprava při dodržení dopravních omezení, osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice České republiky a další osoby, které prokáží důvody zvláštního zřetele, mohou překračovat také v dalších místech uvedených v části 2 přílohy tohoto opatření obecné povahy, a to v době od 5:00 do 23:00. Stanovená místa jsou převzata ze sdělení Ministerstva vnitra č. 298/2019 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení, a to včetně uvedení hraničního úseku/hraničního znaku.

Výše uvedená povinnost se nevztahuje na  vybrané kategorie osob, u nichž by bylo omezení překračování vnitřních hranic nepřiměřené a v některých případech by odporovalo veřejnému zájmu. Jedná se o:

 1. integrovaný záchranný systém, jehož režim překračování státních hranic je upraven mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a sousedním státem,
 2. osoby v případě nepředvídané mimořádné situace,
 3. dopravce v souladu s body II. 4., II. 5. a III. usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 200,
 4. nákladní leteckou, nákladní železniční a nákladní lodní dopravu a
 5. lety za účelem pátrání a záchrany, lety za účelem hašení požárů, lety pro zdravotnické účely včetně sekundárních a repatriačních letů, poziční lety, lety pro technické účely a lety za účelem kontroly nebo ověřování navigačních zařízení.

Úseky, na kterých budou prováděny kontroly, jejich intenzita a zacílení byly zvoleny s ohledem na princip přiměřenosti tak, aby omezení plynulosti přeshraničního provozu bylo co nejmenší.

Poučení

Proti tomuto opatření podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. 

Ing. Andrej Babiš

předseda vlády


 • Místa určená k  překračování vnitřních hranic České republiky

I.    Rakousko

Silniční:

Hraniční úsek/hraniční znak:

Dolní Dvořiště – Wullowitz

III/29 - III/30 - III/30b

(III/30 - III/30-2)

České Velenice – Gmünd - Böhmzeil   

V/39 - V/39-1

(V/39 - V/39-1)

Nová Bystřice – Grametten

VI/44 - VI/44-1

(VI/44 - VI/44-1)

Hatě – Kleinhaugsdorf

VIII/43-04,05 - VIII/44 - VIII/45

(VIII/43-13 - VIII/45)

Mikulov – Drasenhofen

IX/72-4 - IX/73

(IX/73Ö - IX/73C)

II.  Německo

Silniční:

Hraniční úsek/hraniční znak:

Strážný - Phillippsreut

XII/1 - XII/2

Pomezí nad Ohří - Schirnding

III/1 - III/2

Rozvadov- Waidhaus (dálnice)

VI/4/6 - VI/4/6/0/1

Folmava – Furth im Wald/Schafberg

VIII/18 - VIII/19

Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein

X/1 - X/2

Krásný Les – Breitenau (dálnice)

IX/11/5 - IX/11/6

Hora Sv. Šebestiána - Reitzenhain

XIV/14 - XIV/14/1

 

III. Letiště

Praha/Ruzyně

Kbely

 • Další místa určená k  překračování vnitřních hranic

Pro nákladní silniční dopravu při dodržení dopravních omezení, osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníky a další osoby, a to v době od 5:00 do 23:00.

I.    Rakousko

Silniční:

Hraniční úsek/hraniční znak:

Vratěnín – Oberthürnau

VII/44-3 - VII/45

(VII/44-6 - VII/45)

Valtice – Schrattenberg

X/17-3 - X/18

(X/17-6 - X/18)

Hevlín – Laa an der Thaya

IX/26 - IX/26-1

(IX/26 - IX/26-1)

 

II.  Německo

Silniční:

Hraniční úsek/hraniční znak:

Všeruby – Eschlkam

IX/1 - IX/2

Jiříkov – Neugersdorf

III/6 - III/7

Vojtanov –Schönberg

XXI/22/23 - XXI/22/24

Cínovec - Altenberg

X/15/2 - X/15/3

Petrovice – Lückendorf

I/11 – I/12

Boží dar – Oberwiesenthal

XVII/1 – XVII/2

 

 • Vzor potvrzení pro přeshraniční pracovníky

/Musterzertifikat für grenzüberschreitende Pendler

Potvrzení o výkonu zaměstnání/ Arbeitsbescheinigung

Potvrzuje se, že osoba/ Bestätigt diese Person

Jméno a příjmení/Vor- und Nachname:

Datum narození/Geburtsdatum:

Bydliště/Wohnsitz:

pracuje u /arbeitet bei

Název společnosti/úřadu/organizace / Name der Firma / Behörde / Organisation:

Místo výkonu práce/Arbeitsplatz:

Dále se potvrzuje, že místo výkonu práce se nachází ve vzdálenosti 100 km od státní hranice České republiky.

Es wird auch bestätigt, dass sich der Arbeitsplatz in einer Entfernung von 100 km von der Staatsgrenze der Tschechischen Republik befindet.

 

V/In ……………………  dne/am ………………… …………………………………

Razítko a podpis zaměstnavatele /Stempel und die Unterschrift des Arbeitgebers