30. 9. Jeroným

Zítra: Igor

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8
Kino letní
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Drobečková navigace

Úvod > Důležité informace - Koronavirus

       Důležité informace - Koronavirus

Nový koronavirus COVID-19

Prosíme veřejnost, aby krizovou linku 112 v souvislosti s koronavirem využívali pouze v případě, že mají zdravotní potíže !!

Pro obecné dotazy doporučujeme linky zdravotních pojišťoven, SZÚ; pro seniory a osoby, které o ně pečují, je k dispozici Linka seniorů (veškeré kontakty najdete níže).

Informační linka KHS Pardubického kraje v pracovní dny 7.00-19.00, o víkendu 7.00-19,00: +420 602 730 251

V pracovní dny lze rovněž volat na telefonní čísla protiepidemických oddělení:

Chrudim, Pardubice, Ústí nad Orlicí, Svitavy - viz Kontakty

 

Infolinka Státního zdravotního ústavu

Infolinky zdravotních pojišťoven

724 810 106

725 191 367

725 191 370

V provozu nonstop.

VZP: 952 222 222

VoZP: 844 888 888

ČPZP: 810 800 800

OZP: 261 105 555

ZP ŠKODA: 800 209 000

ZPMV: 844 211 211

RBP: 800 213 213

 

JSTE LI V SENIORSKÉM VĚKU, NEBO O SENIORA PEČUJETE, MŮŽETE KONTAKTOVAT SPECIÁLNÍ BEZPLATNOU LINKU

800 200 007

Denně od 8:00 do 20:00 hodin.

Důležité odkazy:

Domácí karanténa - Více info ZDE...

MZČR - vše o koronaviru ZDE...

SZÚ - Stránky SZÚ ZDE...

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zahraničních věcí

Vláda ČR

 

Z důvodu zabránění šíření onemocnění COVID-19 způsobeným novým  koronavirem SARS-CoV-2

bude na obecním úřadě ve Vranové Lhotě pro veřejnost do odvolání

Z A V Ř E N O  !!!

 

Veškeré dotazy a žádosti budeme s občany řešit telefonicky, e-mailem a  datovou schránkou, a to v

 

Pondělí: 08:00 – 17:00

Středa:   08:00 -  17:00

Pátek:    08:00 -   11:00

 

Telefon: 461 328 279

Mobil: 731 612 035

E-mail:obec@vranovalhota.cz

Datová schránka: qi3bn7a

 

Děkujeme za pochopení

 

                                         starostka a účetní obce

 

UPRAVENÁ PRODEJNÍ DOBA COOP HB – PRODEJNA VRANOVÁ LHOTA

Po pečlivém zvážení nastalé situace v souvislosti s epidemií koronaviru - COVID 19, jsme se i my jako COOP družstvo HB rozhodli přistoupit              k úpravám prodejní doby na všech našich provozovnách. Ke změně dočasné prodejní doby dojde s platností od středy 25.3.2020.

Pondělí: 07:00 – 13:00

Úterý:   07:00 – 12:00      12:30 – 14:30

Středa: 07:00 – 13:00

Čtvrtek: 07:00 – 12:00       12:30 – 14:30

Pátek:   07:00 – 12:00         12:30 – 16:00  

Sobota: ZAVŘENO !!!    

 

 

 

                

 

                                                            Praha 15.března 2020

Počet listů: 3

Přílohy: 1/3

 

 

Opatření obecné povahy

 

 

Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti s bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým  koronavirem SARS-CoV-2

 

 

dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky,

 

a to v období od 16. března 2020 00:00 do 4. dubna 2020 23:59 na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.

 

I.

 • Policie České republiky bude provádět kontroly po celé délce vyjmenovaných úseků vnitřních hranic České republiky flexibilním způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace.
 • Vnitřní hranice lze překračovat pouze
 1. v místech uvedených v části 1 přílohy tohoto opatření obecné povahy, a to bez časového omezení a
 2. v dalších místech uvedených v části 2 přílohy tohoto opatření obecné povahy, a to v době od 5:00 do 23:00, pokud se jedná o nákladní silniční dopravu při dodržení dopravních omezení, osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníky pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice České republiky a další osoby, které prokáží důvody zvláštního zřetele.
 • Omezení uvedená v odst. 2 se nevztahují na:
 1. integrovaný záchranný systém, jehož režim překračování státních hranic je upraven mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a sousedním státem,
 2. osoby v případě nepředvídané mimořádné situace,
 3. dopravce v souladu s body II. 4., II. 5. a III. usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 200,
 4. nákladní leteckou, nákladní železniční a nákladní lodní dopravu a
 5. lety za účelem pátrání a záchrany, lety za účelem hašení požárů, lety pro zdravotnické účely včetně sekundárních a repatriačních letů, poziční lety, lety pro technické účely a lety za účelem kontroly nebo ověřování navigačních zařízení.

 

II.

Toto opatření obecné povahy ruší mimořádné opatření Ministerstva vnitra č. j. MV- 48168-2/OAM-2020 ze dne 13. března 2020.

 

 

III.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 16. března 2020 00:00 a pozbývá platnosti 4. dubna 2020 23:59.

 

 

 

 

Odůvodnění

 

V souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým  koronavirem SARS-CoV-2 byla příslušnými orgány identifikována závažná hrozba pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky. S ohledem na tuto skutečnost byla shledána jakožto součást nezbytných opatření potřeba neprodleně znovu zavést ochranu vnitřních hranic České republiky podle čl. 28 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu. Dne 12. března 2020 proto vydalo Ministerstvo vnitra v návaznosti na rozhodnutí vlády mimořádné opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky č. j. MV-48168-1/OAM-2020, které bylo dne 13. března 2020 nahrazeno mimořádným opatřením č. j. MV-48168-2/OAM-2020.

Vzledem k přetrvávající závažné hrozbě pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky vyplývající z nepříznivého vývoje epidemiologické situace vláda rozhodla v souladu s čl. 28 odst. 3 Schengenského hraničního kodexu a § 11 odst. 1 zákona o ochraně hranic o prodloužení dočasného znovuzavední ochrany vnitřních hranic České republiky, a to do 4. dubna 2020. V souvislosti s tímto vláda současně  ruší mimořádné opatření Ministerstva vnitra MV-48168-2/OAM-2020 v souladu s § 11 odst. 4 zákona o ochraně hranic.

Cílem tohoto opatření je zabránit narušování veřejného pořádku v důsledku nekontrolovaného pohybu osob podléhajících mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaným v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace.

Kontroly budou prováděny po celé délce vyjmenovaných úseků vnitřních hranic, a to flexibilním způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace.

Vnitřní hranice lze překračovat pouze v místech stanovených v části 1 přílohy tohoto opatření, a to bez časového omezení. Nákladní silniční doprava při dodržení dopravních omezení, osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice České republiky a další osoby, které prokáží důvody zvláštního zřetele, mohou překračovat také v dalších místech uvedených v části 2 přílohy tohoto opatření obecné povahy, a to v době od 5:00 do 23:00. Stanovená místa jsou převzata ze sdělení Ministerstva vnitra č. 298/2019 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení, a to včetně uvedení hraničního úseku/hraničního znaku.

Výše uvedená povinnost se nevztahuje na  vybrané kategorie osob, u nichž by bylo omezení překračování vnitřních hranic nepřiměřené a v některých případech by odporovalo veřejnému zájmu. Jedná se o:

 1. integrovaný záchranný systém, jehož režim překračování státních hranic je upraven mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a sousedním státem,
 2. osoby v případě nepředvídané mimořádné situace,
 3. dopravce v souladu s body II. 4., II. 5. a III. usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 200,
 4. nákladní leteckou, nákladní železniční a nákladní lodní dopravu a
 5. lety za účelem pátrání a záchrany, lety za účelem hašení požárů, lety pro zdravotnické účely včetně sekundárních a repatriačních letů, poziční lety, lety pro technické účely a lety za účelem kontroly nebo ověřování navigačních zařízení.

 

Úseky, na kterých budou prováděny kontroly, jejich intenzita a zacílení byly zvoleny s ohledem na princip přiměřenosti tak, aby omezení plynulosti přeshraničního provozu bylo co nejmenší.

 

Poučení

 

Proti tomuto opatření podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.

 

 

 

 

Ing. Andrej Babiš

předseda vlády

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Místa určená k  překračování vnitřních hranic České republiky

  

I.    Rakousko

 

Silniční:

Hraniční úsek/hraniční znak:

Dolní Dvořiště – Wullowitz

III/29 - III/30 - III/30b

(III/30 - III/30-2)

České Velenice – Gmünd - Böhmzeil   

V/39 - V/39-1

(V/39 - V/39-1)

Nová Bystřice – Grametten

VI/44 - VI/44-1

(VI/44 - VI/44-1)

Hatě – Kleinhaugsdorf

VIII/43-04,05 - VIII/44 - VIII/45

(VIII/43-13 - VIII/45)

Mikulov – Drasenhofen

IX/72-4 - IX/73

(IX/73Ö - IX/73C)

 

II.  Německo

 

Silniční:

Hraniční úsek/hraniční znak:

Strážný - Phillippsreut

XII/1 - XII/2

Pomezí nad Ohří - Schirnding

III/1 - III/2

Rozvadov- Waidhaus (dálnice)

VI/4/6 - VI/4/6/0/1

Folmava – Furth im Wald/Schafberg

VIII/18 - VIII/19

Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein

X/1 - X/2

Krásný Les – Breitenau (dálnice)

IX/11/5 - IX/11/6

Hora Sv. Šebestiána - Reitzenhain

XIV/14 - XIV/14/1

 

III. Letiště

 

Praha/Ruzyně

Kbely

 

 

 

 • Další místa určená k  překračování vnitřních hranic

Pro nákladní silniční dopravu při dodržení dopravních omezení, osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníky a další osoby, a to v době od 5:00 do 23:00.

 

I.    Rakousko

 

Silniční:

Hraniční úsek/hraniční znak:

Vratěnín – Oberthürnau

VII/44-3 - VII/45

(VII/44-6 - VII/45)

Valtice – Schrattenberg

X/17-3 - X/18

(X/17-6 - X/18)

Hevlín – Laa an der Thaya

IX/26 - IX/26-1

(IX/26 - IX/26-1)

 

 

II.  Německo

 

Silniční:

Hraniční úsek/hraniční znak:

Všeruby – Eschlkam

IX/1 - IX/2

Jiříkov – Neugersdorf

III/6 - III/7

Vojtanov –Schönberg

XXI/22/23 - XXI/22/24

Cínovec - Altenberg

X/15/2 - X/15/3

Petrovice – Lückendorf

I/11 – I/12

Boží dar – Oberwiesenthal

XVII/1 – XVII/2

 

 

 

 

 • Vzor potvrzení pro přeshraniční pracovníky

/Musterzertifikat für grenzüberschreitende Pendler

 

Potvrzení o výkonu zaměstnání/ Arbeitsbescheinigung

 

Potvrzuje se, že osoba/ Bestätigt diese Person

Jméno a příjmení/Vor- und Nachname:

Datum narození/Geburtsdatum:

Bydliště/Wohnsitz:

 

pracuje u /arbeitet bei

 

Název společnosti/úřadu/organizace / Name der Firma / Behörde / Organisation:

 

Místo výkonu práce/Arbeitsplatz:

 

 

 

Dále se potvrzuje, že místo výkonu práce se nachází ve vzdálenosti 100 km od státní hranice České republiky.

Es wird auch bestätigt, dass sich der Arbeitsplatz in einer Entfernung von 100 km von der Staatsgrenze der Tschechischen Republik befindet.

 

 

V/In ……………………  dne/am ………………… …………………………………

 

 

 

Razítko a podpis zaměstnavatele /Stempel und die Unterschrift des Arbeitgebers