Drobečková navigace

Úvod > Spolky > Český červený kříž - místní skupina

Český červený kříž - Místní skupina

První zmínka o Československém červeném kříži ve Vranové Lhotě je v novodobých kronikách z roku  1963. Tehdy měl místní ČSČK 60 členů, předsedou byl pan Jan Dokoupil z Vranové.

Náplň činnosti tehdejší místní skupiny byla velmi rozmanitá: zdravotní přednášky pro občany, zdravotnická školení, propagace dárcovství krve - získávání  čestných dárců (kdo by si ještě nevzpomněl na tradiční společné zájezdy do transfúzní stanice do Svitav…), péče o veřejnou zeleň (zejména kolem pomníku padlých ve světových válkách), sběr a sušení  léčivých bylin, starého papíru a textilu. Nelze neuvést ani sousedské návštěvy starých, osamělých a nemohoucích občanů, ošetřování drobných poranění,  zdravotní hlídky na různých sportovních akcích (lhotské motokrosové závody v 80. létech, volejbalové turnaje apod.) i zvyšování odbornosti vybraných členek při školení dobrovolných sester ve zdravotnických zařízeních.

Změny po roce 1989 přinesly nejen rozdělení Československa,  ale umožnily ČSČK  návrat k nezávislosti a samostatnosti; posléze, po rozdělení Československa,  také změnu názvu na Český červený kříž. V místní organizace dochází postupem času samozřejmě také ke generační obměně členstva,  je však patrná snaha udržet  činnost skupiny i nadále  a podílet se na  tak ne veřejném životě v obci.

V současné době má Místní skupina ČČK 40 členů, především žen, navazuje na minulé činnosti, byť  už  ne ve všech aktivitách jako dříve. Není již bohužel možné  školení dobrovolných sester a nedochází už ani ke sběru léčivých bylin. Lékárnická výroba o ně nemá zájem, používá produkty z pěstíren. Organizace pomáhá při realizaci kulturních pořadů v obci,  tak jako dříve vykonává zdravotní hlídky při sportovních akcích, pořádá zdravotní přednášky pro občany.  Zmínit musíme také její charitatitvní činnost: příspěvky do sbírek při živelných neštěstích a každoroční humanitární sbírku pro Diakonii Broumov.

V r. 2010 uspořádala poprvé po mnoha letech posezení pro ženy u příležitosti MDŽ. V úzké spolupráci se ZŠ a MŠ již několik let pořádá na konci srpna pro děti soutěžní odpoledne nazvané Loučení s prázdninami. Přispívá drobnou částkou na uspořádání vánoční besídky i na nákup pomůcek pro keramický kroužek. Děti se pak odměňují  členům svým kulturním vystoupením, či drobnými výrobky na památku.

Místní skupina ČČK Vranová Lhota patří pod ČČK - Oblastní spolek Svitavy.

Text: MS ČČK - M. Holoubková

Redakční úprava: M. Pužík

29.3.2011

Poplatky - odpad, psi, hroby... se budou na obecním úřadě vybírat od 17. 02. 2020.

Poplatky můžete zaslat na číslo účtu obce:125904900/0300, variabilní symbol je Vaše číslo popisné (číslo domu).

odpady - 660,- Kč,     pes 120,- Kč

Informace o výši poplatku - 461 328 279,  731612035, 731612034

 

Termín svozu popelnic v roce 2020

Pravidelný svoz popelnic v roce 2020 bude probíhat 

1x za 14 dní – ve čtvrtek v lichém týdnu.

Pořízení Kompostéru a štěpkovače pro obec Vranová Lhota

page1.jpg

 

Bratři Štáblové v roce 2014

Obec - Bratři Štáblové-chlouba VL
LA.jpg

Bratři Štáblové - ohlédnutí za úspěchy v hasičském sportu v roce 2013

Článek ve Svitavském deníku 19.1.2014
Obec - Bratři Štáblové-chlouba obce
273.JPG

KOMINICTVÍ - Zdeněk Navrátil

Kominictví - Zdeněk Navrátil, nabízí tyto služby: čištění, vložkování, frézování a revize.
Kontakt:604 657 370
kominynavratil@seznam.cz

souhrn_srovnání[1].docx                                                                                                                 Schůze                       

Návštěvnost stránek

117388
vranovalhota_footer.png