Drobečková navigace

Úvod > Škola a školka

Základní škola a mateřská škola Vranová Lhota

Základní škola

Základní škola a Mateřská škola, Vranová Lhota 70, okres Svitavy.
Kontakt:
ZŠ: 461 328 282
MŠ: 461 328 249
Školní družina: 605157913
Školní jídelna: 461 328 003
Ředitelka ZŠ: 737 026 454

Email: zs.vranovalhota@email.cz

Více zde: http://zs-a-ms-vranova-lhota3.webnode.cz

Není přesně známo, kdy byla ve Vranové Lhotě založena škola, je však jisté, že již před rokem 1764 zde byla.Původně se vyučovalo v domě čp. 20. Byli zde vyučováni žáci ze Lhoty, Vranové a z Rovně. V roce 1828 byla postavena nová jednopatrová budova č. 61 (nynější radnice) o dvou učebnách. Od r. 1873 je škola dvoutřídní, v roce 1912 měla 154 žáků.  Postupně do lhotské školy docházely i děti z Hartinkova  a Veselí. V roce 1913
je už trojtřídní, jedna učebna je umístěna v čp. 70, budově bývalého hostince u Nováků, na místě nynější základní školy.  Zde je v roce 1938 zřízena měšťanská škola, budova zvýšena o jedno patro a škola obecná (čp. 61) je k ní administrativně připojena. V budově býval též obchod, záložna, byt a četnická stanice.  V roce 1980 přechází devátá třída do Městečka Trnávky a v roce 1983 byl pro nedostatek žáků zrušen druhý
stupeň ZŠ. Rozsáhlá rekonstrukce školy proběhla v letech 1991 – 1992. Od 1.10. 1992 byla zřízena na zdejší škole školní družina a od šk. roku 1997-98 byl otevřen 5. ročník ZŠ. Ke sloučení ZŠ a MŠ dochází 1.1. 2003 a vzniká příspěvková organizace obce. Součástí právního subjektu je ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠD. MŠ se stává odloučeným pracovištěm školy. Základní škola je trojtřídní,od školního roku 2004 – 2005 dvojtřídní.

Základní školaZákladní škola

 

 

 

 

 


Naše škola, i když s malým počtem žáků, je důležitou součástí veškerého dění a života v obci. Pokračujeme ve vzdělávání a výchově žáků podle vzdělávacího programu Základní škola, od roku 2007 i podle ŠVP. Od roku 2005 pracuje na škole školská rada, složená ze zástupců obce, pedagogů a rodičů. Počítačová učebna má 5 počítačů, žáci využívají připojení na internet. Děti se zapojují do práce v několika různých kroužcích, zejména vyzdvihuji aktivitu keramického kroužku. Navštěvujeme kulturní akce v sousedních obcích, žáci sami hrají divadlo, s našimi pohádkami

slavíme veliké úspěchy. Velmi známé jsou i vánoční a velikonoční jarmarky, které škola každý rok pořádá. V rámci obce vystupujeme například na vítání občánků nebo při setkání s důchodci.

Současní pedagogičtí zaměstnanci ZŠ a MŠ Vranová Lhota : Jana Milenovská, Sylva Stropková, Dana Vobejdová,  Marie Koubová, Jana Pavelková

Provozní zaměstnanci : Dana Jedlinská, Jarmila Haberlandová, Jana Reifová, Leona Kejdušová, 

 

 

.

Kontakt:  zs.vranovalhota@email.cz

Mateřská škola

MŠ ve Vranové Lhotě byla v 60. letech umístěna v budově MNV. V té době ji navštěvovalo 25 - 30 dětí. V pozdějších letech byla MŠ přemístěna do současné budovy na č. p. 34. Byla zde vytvořena 2 oddělení, protože bylo přihlášeno i přes 40 dětí, se kterými pracovaly 4 učitelky. Se změnami v obci po r. 1989 se prostory MŠ stále zmenšovaly. Od r. 2002 se z důvodu rekonstrukce budovy č. 34 zachovala jedna herna, dlouhá chodba, sloužící nyní jako jídelna s kuchyňkou, sociální zařízení a šatna pro děti. Od ledna 2003 se MŠ stává součástí právního subjektu. V současné době je v MŠ nahlášeno 15 dětí ve věku od 2 – 6 let. Pracují s nimi dvě učitelky – Dana Vobejdová a Marie Koubová, o čistotu a pořádek se stará školnice Jarmila Haberlandová, která také dováží svačiny a obědy ze ZŠ. Ve své výchovně vzdělávací činnosti se řídíme ŠVP.

Mateřská škola Mateřská škola

 

 

 

 

 


Děti rády zpívají za doprovodu kytary, harmoniky i klavíru, s oblibou dramatizují pohádky. V průběhu všech činností vedeme děti k ohleduplnému jednání i základním pravidlům společenského chování. Děti rády kreslí, malují, tvoří z různých materiálů, oblíbená jsou pohybová říkadla a hudebně pohybové hry. Při vycházkách učíme děti vnímat krásy okolní přírody. Nejraději jsou ale děti na školní zahradě, kterou díky podpoře obecního úřadu čekají už brzy změny k lepšímu. Společně se ZŠ se účastníme kulturních a společenských akcí, jezdíme na školní výlety, divadelní představení aj.

ZŠ Vranová Lhota je zapojena od roku 2012 do roku 2015 do projektu EU Peníze školám.

 

Vánoční Praha 29.11.19

Muzikál Tarzan

 

Tarzan 29112019.jpg

 

 

Poplatky - odpad, psi, hroby... se budou na obecním úřadě vybírat od 11. 03. 2019.

Poplatky můžete zaslat na číslo účtu obce:125904900/0300, variabilní symbol je Vaše číslo popisné (číslo domu).

odpady - 600,- Kč,     pes 120,- Kč

Informace o výši poplatku - 461 328 279,  731612035, 731612034

 

Termín svozu popelnic v roce 2019

Pravidelný svoz popelnic v roce 2019 bude probíhat stejně jako v roce 2018

1x za 14 dní – v úterý v lichém týdnu.

Pořízení Kompostéru a štěpkovače pro obec Vranová Lhota

page1.jpg

 

Bratři Štáblové v roce 2014

Obec - Bratři Štáblové-chlouba VL
LA.jpg

Bratři Štáblové - ohlédnutí za úspěchy v hasičském sportu v roce 2013

Článek ve Svitavském deníku 19.1.2014
Obec - Bratři Štáblové-chlouba obce
273.JPG

KOMINICTVÍ - Zdeněk Navrátil

Kominictví - Zdeněk Navrátil, nabízí tyto služby: čištění, vložkování, frézování a revize.
Kontakt:604 657 370
kominynavratil@seznam.cz

souhrn_srovnání[1].docx                                                                                                                 Schůze                       

Návštěvnost stránek

113710
vranovalhota_footer.png